DISCLAIMER

Katie and Jules besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die je leest op deze website tekortkomingen vertoont, zal Katie and Jules al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Bij het vaststellen van onjuistheden, kun je contact opnemen via hello@katieandjules.be

Alle informatie op de website van Katie and Jules is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit.

Alle info op de website, logo’s, teksten en afbeeldingen horen toe aan Katie and Jules en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Katie and Jules is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgisch recht.
De rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.